EEN VLUCHT REGENWULPEN PDF

Op de trouwerij van zijn enige vriend Jacob [1] maakt de dertigjarige hoogleraar celbiologie, Maarten, [2] kennis met een meisje. Het blijkt de jongere zus te zijn van zijn grote eenzijdige jeugdliefde Martha. Hij maakt een afspraakje met haar voor een bezoek aan een klassiek concert, over twee weken, want eerst moet hij naar een congres in Bern. Op weg naar huis krijgt hij dwanggedachten. Hij vreest dat hij binnen die twee weken zal overlijden.

Author:Mautilar Dojar
Country:Papua New Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):18 June 2019
Pages:183
PDF File Size:6.79 Mb
ePub File Size:8.12 Mb
ISBN:471-7-37089-640-2
Downloads:4310
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazugalHij is een heel eenzaam kind, dat het liefst zich terugtrekt in de natuur. Vandaar dat hij vaak met zijn roeiboot door de rietlanden vaart om de verschillende soorten vogels en andere dieren te bewonderen. Er zijn geen andere kinderen om mee te spelen, maar hij is wel graag in het gezelschap van zijn moeder. De relatie met zijn vader is daarentegen niet geweldig want die is streng en geeft zijn zoon al voor het kleinste vergrijp regelmatig een pak slaag.

Hij komt ook nooit buiten het gebied rond zijn huis. Zijn eerste contact met de buitenwereld is als hij in het dorp zijn amandelen moet laten knippen. Vanaf dat moment zal hij de rest van zijn leven pleinvrees hebben. Korte tijd later gaat hij naar de lagere school. Ook daar kan hij geen contacten met leeftijdgenoten leggen en is hij altijd alleen. Zijn meester vindt hem een slim ventje en trekt hem voor boven de andere kinderen.

Hij wordt in een apart kamertje gezet waar hij rustig vooruit kan werken. De reactie van de andere kinderen is natuurlijk negatief. Na school wordt hij dan ook achtervolgd door een aantal jongens, die hem het meeste pesten. Maar Maarten is heel sterk en verweert zich door een van de jongens in een hoop koeienpoep te duwen en de andere drie hard te slaan. Sindsdien hebben de jongens Maarten nooit meer achtervolgd. Als hij op de middelbare school komt wordt hij verliefd op Martha.

Hij ontmoet haar bij de redactie van de schoolkrant waar hij in zit. Omdat hij nooit wat tegen haar durft te zeggen, geeft zijn enige vriend Johan Koster hem het advies in de schoolbibliotheek te gaan werken, want daar komt Martha vaak. Omdat Maarten duidelijk verliefd is op Martha, wordt hij op school gepest. Martha hoort daardoor ook al gauw dat Maarten verliefd op haar is en geeft de indruk bang te zijn voor hem.

Op de dag van de diploma-uitreiking van het eindexamen komt Maarten te laat en hij mist daardoor Martha. Hij stelt zijn ouders voor dat hij naar een andere kerk gaat de komende zondag in de hoop dat hij haar daar zal zien. Zijn vader ontsteekt in woede bij dit voorstel en denkt dat de duivel in hem is gevaren. Daar krijgt hij de schrik van zijn leven, want Martha leunt tijdens de dienst met haar hoofd op de schouder van een man.

Eerst woont hij bij zijn oom en tante op kamers, maar als deze overlijden en zijn vader kort daarna ook overlijdt, trekt hij in bij zijn moeder. Hij houdt heel veel van zijn moeder en vindt het dan ook afschuwelijk als zijn moeder keelkanker krijgt. Omdat hij haar zo ziet lijden, raakt hij nog verder van zijn geloof af. Vlak voor de dood van zijn moeder komen er twee ouderlingen van de kerk op bezoek bij hen.

Wanneer zij zeggen dat zijn moeder niet naar de hemel zal gaan door een zonde die zij zou hebben begaan en Maarten bovendien het verwijt krijgt dat hij de laatste tijd te weinig in de kerk komt, breekt hij uit in woede.

Wederom ervaart hij het geloof als bedrog. De dag daarop overlijdt zijn moeder. Op het moment van haar overlijden ziet Maarten een vlucht regenwulpen overvliegen.

Dit is een heel emotioneel moment voor hem. Maarten woont nu als hoogleraar in de celbiologie alleen in zijn ouderlijk huis. Op het moment dat het boek begint, is hij druiven aan het plukken voor Jakob en Jacqueline, omdat zij gaan trouwen. Die druiven werden vroeger al door zijn vader en ooms geteeld, maar omdat dit zo bewerkelijk was, had zijn vader de druiventeelt vervangen door de kweek van nachtschaden.

Maarten heeft de druivenkweek echter weer teruggehaald. Op de receptie van Jakob en Jacqueline ontmoet hij de zus van Martha. Hij praat een tijdje met haar en maakt een afspraak om met haar naar een concert te gaan.

Later op die avond wordt hij opgeschrikt door een dwanggedachte dat hij nog maar veertien dagen te leven heeft. Hij rijdt een auto aan en ziet dit als een voorteken van zijn naderende dood.

Dit gevoel wordt kort daarop nog versterkt doordat hij in zijn laboratorium zijn hand verwondt. Zij is inderdaad aanwezig en zegt hem zelfs goedendag. Maarten is heel blij met deze ontmoeting, maar het levert verder geen nader contact op. Maarten gaat vervolgens naar een congres over weefselkweek in Bern en wordt daar ontvangen door een vrouwelijke Franse collega, die Adrienne heet. Samen met haar gaat hij uit eten.

Ook al is ze tien jaar ouder dan hij, toch voelt hij zich tot haar aangetrokken. Hij houdt een lezing, waarna een feest plaatsvindt. Maarten heeft het niet naar zijn zin want hij ziet dat Ernst, een andere collega, en Adrienne het wel erg goed kunnen vinden met elkaar. De dag daarna gaan ze een tocht door de bergen maken en hierbij komt Maarten ten val. Hij ziet zichzelf dan al dood gaan.

De nacht daarop ziet hij in een koortsvisioen het gezicht van Martha vervagen, wat hem een vredig gevoel geeft. Dit is tevens het einde van het boek. Zijn moeder speelde een grote rol in zijn leven. De titel heeft volgens mij ook nog een andere betekenis.

Maarten houdt veel van de natuur en als hij helemaal op zichzelf wil zijn en dichtbij de vogels om te fantaseren over zijn grote liefde, trekt hij zich terug naar de rietlanden en vooral het gezang van de regenwulpen geeft hem een beschermd gevoel. Een vlucht dus weg van de realiteit naar de regenwulpen. Motto: Zondag 10 Vraag Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antw: De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen.

Het motto betekent dat alle goede en slechte dingen geschieden door de kracht van God. Dit is echter tegenstrijdig als je kijkt naar het boek, want daar valt de schrijver juist steeds meer van het geloof af. Genre: Het boek is een autobiografische roman.

BRW ACCOUNTING FIRMS PDF

Een vlucht regenwulpen

Feb 16, Matthijs Leest rated it it was ok Of Holland een mooi land is? Maar het verwoest omdat men wegen heeft aangelegd, zonder rekening te houden met de natuur.. Toen hij naar school en naar de kerk moest per roeiboot werd hij gepest en ontwikkelde hij pleinvrees. Uit de natuur haalde hij rust en met een enorme kracht die naar voren Of Holland een mooi land is?

AKAI MAX49 MANUAL PDF

De Leesclub van Alles

Een vlucht regenwulpen — mijn nieuwe lievelingsboek Eerst een detail over mij: ik ben extreem voorzichtig met mijn boeken. Nou zie je in films wel eens dat iemand zijn of haar lievelingsboek presenteert en dat dat helemaal stukgelezen is. Dat snapte ik nooit. De boeken die ik meerdere keren gelezen heb, zien er nog ongeveer net zo uit als toen ik ze kocht. Een vlucht regenwulpen leek zich echter vanaf het begin af aan tegen me te keren. Ik trok een post-it met aantekeningen los van de pagina en er ontstond een scheur.

AUROVILLE EARTH INSTITUTE PDF

Een Vlucht Regenwulpen – Maarten ’t Hart

Leesaanwijzingen Het verhaal speelt zich af in de jaren 70 van de vorige eeuw. Je zult merken dat veel dingen heel anders waren dan nu. Sommige leerlingen vinden het taalgebruik in Een vlucht regenwulpen lastig, maar dat is ook een kwestie van wennen. Moeilijke zinnen kun je bovendien nog eens overlezen.

20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO PDF

Hij is een heel eenzaam kind, dat het liefst zich terugtrekt in de natuur. Vandaar dat hij vaak met zijn roeiboot door de rietlanden vaart om de verschillende soorten vogels en andere dieren te bewonderen. Er zijn geen andere kinderen om mee te spelen, maar hij is wel graag in het gezelschap van zijn moeder. De relatie met zijn vader is daarentegen niet geweldig want die is streng en geeft zijn zoon al voor het kleinste vergrijp regelmatig een pak slaag. Hij komt ook nooit buiten het gebied rond zijn huis. Zijn eerste contact met de buitenwereld is als hij in het dorp zijn amandelen moet laten knippen. Vanaf dat moment zal hij de rest van zijn leven pleinvrees hebben.

Related Articles